رد کردن لینک ها

پکس کلود

محاسبات ابری:

در محاسبات ابری چندین الگوی شناخته‌شده وجود دارد که به عنوان مدل کسب‌وکار، مانند پردازنده‌های مرکزی، خوشه‌بندی، محاسبه گرید، و …را پشتیبانی می‌کند .

از ديدگاه سخت افزاری رايانش ابری سه جنبه دارد:

 • ايجاد تصویر و توهم دسترسی به منابع نامحدود فناوری اطلاعات در زمان تقاضا و درنتيجه، از بين بردن نياز كاربر به برنامه ريزی تدارک منابع فناوری اطلاعات برای مصارف آينده
 • از بين بردن نياز به سرمايه گذاری پيشاپيش برای منابع فناوری اطلاعات. شركتهای تجاری ميتوانند در اندازه كوچكتر كارشان را آغاز كنند و بر اساس نياز در زمان دلخواه منابع سخت افزاری مورد نياز خود را افزايش يا كاهش دهند.
 • امكان پرداخت برای استفاده از منابع فناوری اطلاعات در واحدهای زماني كوتاه مدت مورد نياز آن منبع. (مثال: برای پردازشگر در واحد ساعت؛ يا برای رسانه های ذخيره سازی در واحد روز)

مزايای اصلي رايانش ابری عبارتند :

 • چابكی: كاربر ميتواند در زمان نياز ميزان منابع مورد استفاده را كاهش يا افزايش دهد.
 • هزینه: ادعا ميشود كه اين فناوری هزينه ها را به ميزان زيادی كاهش ميدهد و هزينه سرمايه ای را به هزينه عملياتي تبديل ميكند. اين به ظاهر موانع ورود به بازار را كاهش ميدهد، زيرا رايانش ابر، مشتريان را از مخارج سخت افزار، نرم افزار و خدمات و همچنين از درگيری با نصب و نگهداری نرم افزارهای كاربردی به شكل محلي ميرهاند. همچنين هزينه ی توسعه ی نرم افزاری را كاهش داده و فرايند را مقياس پذيرتر مينمايد.
 • عدم وابستگی به دستگاه و مكان: كاربران ميتوانند در هر مكاني و با هر دستگاهي (مثل رايانه شخصي يا تلفن همراه) به وسيله ی يک مرورگر وب از راه اينترنت به سامانه ها دسترسي داشته باشند.
 • چند مستاجری: اين ويژگي امكان به اشتراک گذاری منابع و هزينه ها بين گروهي از كاربران را به وجود مي آورد .
 • قابلیت اطمینان: در صورتي كه از سايتهای چندگانه استفاده شود قابليت اطمينان افزايش مي يابد.
 • سنجش پذیری: كاربران ميتوانند در زمان تقاضا و به صورت پويا منابع را تدارک ببينند و نيازی به تدارک پيشين برای زمانهای حداكثر بار مصرف منابع نيست. منابع در رايانش ابری بايد قابل اندازه گيری باشند و الزم است كه ميزان مصرف منابع برای هر كاربر و هر منبع بر اساس واحدهای ساعتي، روزانه، هفتگي، ماهانه اندازه گرفت.
 • امنیت: به دليل تمركز داده ها و منابع امنيتي بيشتر و پيچيده تر امنيت افزايش مييابد، اما نگرانيها به دليل از دست دادن كنترل روی داده های حساس همچنان پابرجاست. امنيت در رايانش ابری اغلب بيشتر يا برابر با سيستمهای سنتي ميباشد، زيرا ارائه دهندگان رايانش ابری به منابع اختصاصي امنيتي دسترسي دارند كه بيشتر مشتريان از عهده خريد اين منابع بر نمي آيند.
 • نگهداری: به دليل عدم نياز به نصب برنامه های كاربردی برای هر كاربر نگهداری آسانتر و با هزينه كمتر انجام ميشود. شركتهايي كه سكوهای خودشان را پياده سازی و اجرا ميكنند، بايد زيرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری خودشان را خريداری و نگهداری نمايند و كارمنداني را برای مراقبت از سيستم استخدام كنند، همه ی اينها ميتواند پر هزينه و زمان بر باشد. درحاليكه رايانش ابر نياز به انجام اين كارها را از ميان ميبرد. هر دستگاه ساده كه توانايي اتصال و برقراری ارتباط با سرور را داشته باشد، برای استفاده از خدمات رايانش ابر كافي است و ميتواند نتايج را با ديگران به اشتراک بگذارد.

تفاوت های پكس محلی و پكس با استفاده از رایانش ابری :

مزایای پکس محلی :  √ حریم خصوصی  √ محرمانگی √ مالکیت

معایب پکس محلی : √ هزینه های مربوط به سخت افزار، نرم افزار و نگهداری √ تکنسینهایی برای نگهداری بیمارستانهایی با داده های بزرگ √ هزینه بالای راه اندازی اولیه

مزایای پکس ابری : √ ریسک مالی پایین √ سرمایه اولیه کم

معایب پکس ابری : √ بروکراسی بالا برای راه اندازی در محیطهای واقعی √ وابسته بودن به اشخاص ثالث ISP ها (فراهم کننده خدمات ابری) √ تعامل با دستگاههای دایکام √ احتمال نقض حریم خصوصی √ محرمانگی √ مالکیت رکوردهای پزشکی

در پکس محلی ظرفیت فراهم سازی کیفیت سرویس بالا به دلیل استفاده از اینترانت و قابلیت تعامل بدون توجه به بستر دایکام وجود دارد. در پکس محلی عموما یک نسخه فیزیکی اضافه وجود ندارد.

در پکس ابری  بیمارستان هزینه زیادی را روی سخت افزار و نگهداری نرم افزار هزینه نمیکند . فراهم کننده خدمات ابری صاحب داده های پزشکی است، و داده های پزشکی ممکن است دزدیده شوند.